Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Kunstnerpolitikk

Regjeringen foreslår å øke bevilgningene til kunstnerstipend med 5 millioner kroner. I økningen inngår følgende:

  • 4,5 millioner kroner til nye stipendordninger for etablerte kunstnere og seniorkunstnere.
  • 0,5 millioner kroner øremerket arbeidsstipend for kritikere.

Se også pressemelding fra Kulturdepartementet.