Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Kvinner og likestilling i utenriks- og utviklingspolitikken

Bevilgningen for kvinner og likestilling foreslås økt fra 307 millioner kroner i 2013 til 313,5 millioner kroner i 2014.

Norge er bidragsyter til FNs fond for kvinners rettigheter og likestilling, UN Women. Regjeringen foreslår en videreføring av kjernebidraget på 95 millioner kroner i 2014.