Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Kyotoforpliktelsen

Etter Kyotoprotokollen skal Norge sørge for at klimagassutslippene i avtaleperioden i gjennomsnitt ikke overskrider summen av de kvotene Norge er tildelt og de kvotene Norge skaffer via de såkalte Kyoto-mekanismene, herunder kjøp av godkjente utslippskvoter fra andre land. I første Kyoto-periode fikk Norge tildelt en årlig kvotemengde som i gjennomsnitt er 1 prosent høyere enn utslippene i 1990.Norge oppfyller sin Kyotoforpliktelse for perioden 2008-2012 uten behov for statlig kvotekjøp. Samtidig har Norge nasjonalt fastsatt et mål om å overoppfylle forpliktelsen i den første Kyoto-perioden med 10 prosent.

Partene til Kyotoprotokollen ble i desember 2012 enig om utslippsforpliktelser under protokollen for perioden 2013-2020. Det er vedtatt utslippsforpliktelser for Norge, EU og enkelte andre land. Norges forpliktelse innebærer at de gjennomsnittlig årlige utslippene av klimagasser skal begrenses til 84 prosent av egne utslipp i 1990. Dette er i tråd med målet om å redusere utslippene med 30 prosent i 2020.

Se også Klimakvoter