Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Likestilling – trepartssamarbeid i arbeidslivet

Arbeidsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet og partene i arbeidslivet vil styrke trepartssamarbeidet for likestilling i arbeidslivet. Regjeringen foreslår å bevilge 10 millioner kroner til lokalt utviklingsarbeid for likestilling gjennom trepartssamarbeidet i arbeidslivet.

Les mer i Barne,- likestillings- og inkluderingsdepartementes fagprorosisjon, Programkategori 11.10 Tiltak for familie, likestilling og ikke-diskriminering.