Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Luftfart

Regjeringen foreslår å bevilge 973,4 millioner kroner til luftfartsformål. Dette innebærer en økning på 17,2 millioner kroner fra Saldert budsjett 2013. Fordelingen er som følger:

  • 681 millioner kroner til kjøp av flytransport
  • 35 millioner kroner i tilskudd til regionale ikke-statlige flyplasser
  • 194 millioner kroner til Luftfartstilsynet og 63,4 millioner kroner til Statens havarikommisjon for transport.

Les mer i pressemelding fra Samferdselsdepartementet