Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Luftforsvaret

Regjeringen foreslår å bevilge 4 403 millioner kroner til Luftforsvaret. Sammenlignet med budsjettet for 2013 innebærer forslaget en reell økning på 30,5 millioner kroner. Dersom en også regner med virkningen av interneffektivisering, øker budsjettet reelt med 66,3 millioner kroner. Dette vil sikre innfasing og drift av nye transportfly og nye maritime helikoptre samt økt helikopterberedskap i Nord-Norge. Sammen med oppgraderingen av kampfly og maritime overvåkningsfly legger dette grunnlaget for en videreføring av Luftforsvarets operative evne.