Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Marint kunnskapsløft

I september la Regjeringen fram handlingsplanen Marint kunnskapsløft som konkretiserer satsingen på marin forskning. Regjeringen foreslår å øke bevilgninger til prioriterte områder i handlingsplanen med 20 millioner kroner. Viktige satsingsområder er:

  • Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning (NIFES) sitt arbeid med overvåkingen av fremmedstoffer i villfisk.
  • Havforskningsinstituttets satsing på overvåking av lakselus og rømt oppdrettslaks.
  • Veterinærinstituttets til arbeid med å bekjempe lakselus.
  • Teknologiforskning gjennom Norges forskningsråd

Forslaget om full deltakelse i EUs forsknings- og innovasjonsprogram Horisont 2020 er også viktig for marin forskning.

Se også stikkord Isgående forskningsfartøy og Hvitfisknæringen - tiltakspakke og pressemelding fra Fiskeri- og kystdepartementet.