Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Mediestøtte

Regjeringen foreslår å øke produksjonstilskuddet til avisene med nær 24 millioner kroner, til 332 millioner kroner.

Regjeringen tar videre sikte på å gjøre produksjonstilskuddet plattformnøytralt fra 1. januar 2014. Omleggingen innebærer at en barriere mot digital publisering og innovasjon som ligger i dagens ordning fjernes.

Regjeringen foreslår å bevilge 6 millioner kroner til en ny prosjektstøtteordning for kvalitetsjournalistikk. Formålet med å etablere en ny tilskuddsordning er å sikre kritisk journalistikk og nyhets- og aktualitetsstoff av høy kvalitet i en tid der tradisjonelle forretningsmodeller er under press. Alternative modeller for en slik ordning blir nå sendt på høring. Ordningen skal være plattformnøytral.

Regjeringen foreslår å legge om dagens tilskuddsordning for lokalkringkasting, slik at den blir plattformnøytral i sin innretning.

Regjeringen foreslår å etablere en ny støtteordning for minoritetsmedier. Ordningen inkluderer dagens driftstilskudd til lokalradio rettet mot etniske og språklige minoriteter og tilskuddsordningen for minoritetsspråklige publikasjoner.

Se også pressemelding fra Kulturdepartementet.