Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Menneskerettigheter

Regjeringen foreslår å bevilge 348,3 millioner kroner i 2014 til ulike tiltak for å fremme menneskerettighetene. Regjeringen vil prioritere tiltak for beskyttelse av menneskerettighetsforkjempere og ytringsfrihet, tiltak mot ekstremisme og hatefulle ytringer, diskriminering og forfølgelse av livssynsminoriteter og seksuelle minoriteter, fremme av barns rettigheter, tiltak i arbeidet mot dødsstraff og tortur samt arbeid for menneskerettigheter og næringsliv.

Den europeiske menneskerettsdomstol (EMD) har hatt stor vekst i antall klagesaker. Regjeringen vil derfor også i år bidra med 1 million kroner ekstra utover Norges pliktige bidrag til EMD for å sikre effektiviteten og fremtiden til domstolen.