Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Merverdiavgift - fast eiendom

Finansdepartementet har sendt på høring et forslag om forenklinger i den frivillige registreringsordningen for utleiere av bygg eller anlegg. Høringsfristen er 6. januar 2014. For næringsdrivende som allerede er ordinært registrert i Merverdiavgiftsregisteret foreslår departementet å oppheve kravet til søknad om frivillig registering. I tillegg foreslås det en endring i virkningstidspunktet for når den frivillige registreringen skal gjelde fra. Dette vil gi virksomhetene noe lenger tid til å områ seg uten at de mister retten til effektivt fradrag.

Se også Prop. 1 LS (2013-2014) punkt 25.1.