Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Merverdiavgift - finansielle tjenester

De fleste finansielle tjenester er unntatt fra merverdiavgift. Unntaket kan ha flere uheldige virkninger. Finansdepartementet har utarbeidet en skisse for hvordan finansielle tjenester kan inkluderes i merverdiavgiften. Det er imidlertid flere forhold som må vurderes nærmere før et konkret forslag eventuelt kan presenteres.

Se også Prop. 1 LS (2013-2014) kapittel 23.