Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Merverdiavgift

Merverdiavgift er en generell avgift på forbruk av varer og tjenester. Den generelle merverdiavgiftssatsen er på 25 prosent. Det er en redusert sats på 15 prosent for matvarer og en lav sats på 8 prosent på enkelte tjenesteområder. Merverdiavgiftens formål er å skaffe staten inntekter, og den er en av statens viktigste inntektskilder, med om lag 250 milliarder kroner årlig til staten.

Se også Prop. 1 LS (2013-2014) kapittel 6 og 17 for nærmere omtale av forslag til endringer på merverdiavgiftsområdet. For omtalesaker på merverdiavgiftsområdet vises det til kapittel 23, 25 og 26.