Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Merverdiavgiftskompensasjon

Den generelle merverdiavgiftskompensasjonsordningen for kommunesektoren ble innført 1. januar 2004. Ordningen har til formål å unngå at merverdiavgiften påvirker kommunenes valg mellom å produsere avgiftspliktige tjenester selv (uten avgift) eller å kjøpe tjenestene fra private aktører (med avgift).

Det foreslås å endre kompensasjonsloven § 7 første ledd slik at oppgavefristen for tredje periode utsettes fra 20. august til 31. august. Dette innebærer en samordning av oppgavefristen for tredje periode i den generelle kompensasjonsordningen for kommuner og fylkeskommuner mv. og merverdiavgiftslovens oppgavefrist for tredje termin. Samordningen vil, foruten å lette ferieavviklingen i kommunene og for revisorene, bidra til et mer oversiktlig regelverk.

Se Prop. 1 LS (2013-2014) kapittel 17.