Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Minstefradrag

Regjeringen foreslår å øke satsen i minstefradraget i lønnsinntekt med 2 prosentpoeng, fra 40 til 42 prosent.

Se også pressemelding og Prop. 1 LS (2013-2014) punkt 3.4.

De øvre beløpsgrensene for minstefradraget justeres også, se Personbeskatningen - satser, grenser og fradrag.