Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Momskompensasjonsordningen frivillige organisasjoner

Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til momskompensasjonsordningen for frivillige organisasjoner med 252 millioner kroner, til 1,2 milliarder kroner. Regjeringen oppfyller dermed målsettingen som ble framsatt i budsjettforslaget for 2010 om at rammen for ordningen skulle økes med 1 milliard kroner innen 2014.

Regjeringens satsing på momskompensasjon til frivillige organisasjoner er den største satsingen på frivillig sektor over statsbudsjettet noensinne. Ordningen er enkel og ubyråkratisk og det kreves ingen rapportering om bruken av midlene.

Se også pressemelding fra Kulturdepartementet.