Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Museer

Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til museene i Det nasjonale museumsnettverket med 76,2 millioner kroner. Bevilgningsøkningen skal gå til arbeidet med museumskonsolidering, bygningsvern, drift, samlingsforvaltning og markering av grunnlovsjubileet.

Det nasjonale museumsnettverket vil i 2014 omfatte 65 konsoliderte museumsenheter spredt over hele landet. Disse museene hadde et besøkstall på om lag 5,4 millioner i 2012 og rapporterte om et forvaltningsansvar for i alt 4 600 kulturhistoriske bygninger og store kunst- og kulturhistoriske gjenstandssamlinger, foto- og arkivmateriale.

Se også pressemelding fra Kulturdepartementet.