Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Musikkformål

Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til musikkformål med 64,3 millioner kroner i 2014, til en samlet bevilgning på over 1 milliard kroner.

Den foreslåtte økningen fordeler seg slik:

  • 22,5 millioner kroner til orkestrene. Økt tilskudd til Kristiansand Symfoniorkester inngår som en del av det samlede tilskuddet til Kilden IKT og kommer i tillegg.
  • 17,1 millioner kroner til styrking av ordninger under Norsk kulturfond, til videreføring av satsingen på vokalfeltet og til en ny ordning for semiprofesjonelle kor.
  • 2,3 millioner kroner til Grieghallen IKS for å dekke økte leiekostnader for Bergen Filharmoniske Orkester, Festpillene i Bergen og Bergen Nasjonale Opera i forbindelse med utbedring av lokalene.
  • 6 millioner kroner til en rekke faste tiltak på musikkområdet, herunder 1,7 millioner kroner til Music Norway, 1,1 millioner kroner til Ole Bull Akademiet og nær 1 million kroner til Riksscenen for nasjonal og internasjonal folkemusikk, joik og folkedans, og nær 0,8 millioner kroner til Landsdelsmusikerordningen i Nord-Norge

I tillegg er det foreslått å øke tilskuddene til følgende tiltak under Norsk kulturråd:

  • Tilskuddene til Folkemusikk Nord og til Midtnorsk Folkemusikksenter økes med henholdsvis 0,8 millioner hver.
  • Tilskudd til kjøp av musikkinstrumenter til skolekorps og barne- og ungdomsorkestre økes med 3 millioner kroner.

Se også pressemelding fra Kulturdepartementet.