Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Obligasjonsbeskatning

Regjeringen foreslår å forenkle beskatningen av mengdegjeldsbrev med underkurs eller overkurs. Underkurs og overkurs skal etter forslaget skattlegges i det året mengdegjeldsbrevet er realisert. Samtidig legges det opp til at emisjonsforskriftens restriksjoner på utstedelse av obligasjoner til underkurs oppheves.

Se også Prop. 1 LS (2013-2014) kapittel 13.