Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Oljekorrigert budsjettbalanse

Oljekorrigert budsjettbalanse er differansen mellom budsjettets inntekter og utgifter utenom lånetransaksjoner og statens inntekter og utgifter fra oljevirksomheten.