Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Oljepris

I Nasjonalbudsjettet 2014 legges det til grunn en oljepris på 635 kroner per fat i 2013 og 600 kroner per fat i 2014, målt i faste 2014-priser. For årene deretter er det lagt til grunn 535 kroner per fat, i tråd med de langsiktige prisanslagene i Perspektivmeldingen 2013. Gassprisen følger et liknende forløp.

Se omtale i Nasjonalbudsjettet 2014, kapittel 2.4.