Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Områdesatsing – tilskudd til bolig-, by- og områdeutvikling

Regjeringen foreslår en samlet bevilgning til bolig-, by- og områdeutvikling over Kommunal- og regionaldepartementets budsjett på 55 millioner kroner i 2014. Bevilgningsforslaget innebærer en samlet tilsagnsramme på 59 millioner kroner i 2014. Rammen fordeles med 41,4 millioner kroner til Groruddalen, 8,3 millioner kroner til Oslo indre øst, 6,7 millioner kroner til Bergen og 2,6 millioner kroner til Trondheim.

Tilskuddsordningen skal bedre de fysiske omgivelsene, stimulere til økt deltakelse i nærmiljøet og motvirke negativ utvikling i et område.

Regjeringen foreslår en ny områdesatsing i Oslo indre øst i 2014 der fem departementer er involvert. Satsingen skal ledes av Miljøverndepartementet.

Se Byutvikling.