Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Omregistreringsavgiften

Regjeringen foreslår å redusere satsene i omregistreringsavgiften med i gjennomsnitt 12,5 prosent. Det gis særlig store lettelser til en del typiske næringskjøretøy og de fleste tilhengere. Med dette forslaget vil Regjeringen ha redusert omregistreringsavgiften med over 800 millioner kroner siden 2011.

Regjeringen foreslår å fjerne omregistreringsavgiften for tyngre kjøretøy (kjøretøy med totalvekt på minst 7 500 kg). Samtidig økes miljødelen av vektårsavgiften for tunge kjøretøy, se Vektårsavgiften for tyngre kjøretøy.

Se også pressemelding, Bilavgifter og Prop. 1 LS (2013-2014) punkt 7.4.5.