Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Regjeringskvartalet - erstatningslokaler

Regjeringen foreslår å bevilge til sammen 621 millioner kroner til å dekke økte kostnader etter 22. juli 2011. Dette beløpet omfatter 406 millioner kroner til husleie og 215 millioner kroner til sikringstiltak i erstatningslokalene. Av dette avsettes 195 millioner kroner til nødvendig fasadesikring, og 20 millioner kroner til adgangskontroll og sikringstiltak i lokalene til Kunnskapsdepartementet og Arbeidsdepartementet.

Les mer i Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementets fagproposisjon.