Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Reiseliv

Regjeringen foreslår å bevilge 293,1 millioner kroner til reiselivsformål over Nærings- og handelsdepartementets budsjett i 2014.

Økningen på 10 millioner kroner fra 2013 skal i sin helhet styrke Innovasjon Norges reiselivsarbeid.

Se også pressemelding fra Nærings- og handelsdepartementet.