Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

SDØE - Statens direkte økonomiske engasjement i petroleums­virksomheten

Netto kontantstrøm fra Statens direkte økonomiske engasjement i petroleumsvirksomheten (SDØE) anslås til 113,2 milliarder kroner i budsjettet for 2014. Anslaget er utarbeidet på grunnlag av en gjennomsnittlig oljepris på 600 kroner per fat. Det budsjetteres med 30 milliarder i investeringer for SDØE i 2014. De største investeringene i 2014 omfatter Troll, Oseberg, Gullfaks, Heidrun og Åsgard.

Les mer i Olje- og energidepartementets fagproposisjon, programkategori 18.10.