Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Sametinget

Sametinget mottar årlige bevilgninger fra flere departementers budsjetter. Totalt foreslår regjeringen bevilgninger på rundt 418 millioner kroner i 2014.

Regjeringen foreslår å bevilge 270,5 millioner kroner over Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementets budsjett.

Samefolkets fond: Avkastningsmodellen erstattes fra og med 2014 med ordinære, årlige bevilgninger. For 2014 foreslår Regjeringen å bevilge 5 millioner kroner (dette innebærer en økning på 2,5 millioner kroner fra 2013). Formålet med Samefolkets fond er uendret og Sametingets plenum skal fortsatt være styre for ordningen.

Les mer i Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementets fagproposisjon.

Se også Samiske kultur- og språktiltak