Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Samisk høgskole

Regjeringen foreslår å bevilge 6,4 millioner kroner til Samisk høgskole. Bevilgningen skal benyttes til drift av Faglig analysegruppe for samisk statistikk, Samiske veivisere og Árbediehtu-prosjektet og Senter for samisk i opplæringen.

Les mer i Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementets fagproposisjon.