Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Samiske kultur- og språktiltak

Regjeringen ønsker, som en del av Kulturløftet, å satse særskilt på samiske kultur- og språktiltak. For 2014 innebærer dette en bevilgning på 10 millioner kroner på Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementets budsjett. Midlene tildeles og forvaltes av Sametinget.

Ut over dette foreslår regjeringen å bevilge 4,7 millioner kroner til tilskuddsordningen som blant annet har som mål å styrke bruken av samiske språk.

Les mer i Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementets fagproposisjon.