Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Samstemt politikk for utvikling

Regjeringen presenterer i 2014-budsjettet sin fjerde rapport om samstemt politikk for utvikling.

Rapportene skal søke å gi et bilde av hvordan norsk politikk på bred basis påvirker vekst og sosial framgang i utviklingsland.

Årets rapport (2013) ser på hvordan norsk utviklingspolitikk fremmer rettferdig fordeling i utviklingsland.