Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Særfradraget for store sykdomsutgifter

Stortinget vedtok i forbindelse med 2012-budsjettet å fase ut særfradraget for store sykdomsutgifter over tre år. I budsjettet for 2012 ble utgifter til tannbehandling, bolig og transport tatt ut av ordningen. For 2014 gis et særfradrag med 1/3 av fradragsberettigede utgifter. Fradraget vil være ute av skattesystemet fra 2015.

Utfasingen gir rom for å styrke eksisterende ordninger på utgiftssiden med 47 millioner kroner i 2014. Midlene fordeles på 30 millioner kroner til en trygdeordning for personer som er tannløse i underkjeven, 10 millioner kroner til økning av refusjoner til tannbehandling til dem med særskilte medisinske lidelser og 7 millioner kroner til styrking av tilskudd til tilpasning av bolig.

Det er for 2015 lagt opp til å forbedre ordningen med individuell refusjon av legemidler, jf, forslag som er sendt på høring.

Se også Tilskudd tilpasning av bolig

Det vises til fagproposisjonene fra Helse- og omsorgsdepartementet og Kommunal- og regionaldepartementet for en omtale av hvordan de frigjorte midlene disponeres i 2014.