Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Scenekunst – teater, dans og opera

Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til scenekunst med 97 millioner kroner i 2014. Samlet bevilgning blir nær 2 milliarder kroner.

Økningen fordeler seg slik:

 • Avsetningene til scenekunst, inkludert dans, under Norsk kulturfond foreslås økt med 16,4 millioner kroner. Økningen omfatter blant annet følgende tiltak:
  - Ordningene for utvikling av ny scenetekst og ny koreografi samles i en felles forprosjektordning for scenekunst. Bevilgningen til ordningen foreslås økt med 2 millioner kroner.
  - Arrangørstøtteordningen for dans utvides til å gjelde hele scenekunstfeltet og foreslås økt med 2 millioner kroner.
  - Ordningen for basisfinansiering av frie scenekunstgrupper foreslås økt med 3,5 millioner kroner.
  - Tilskuddsordningen for fri scenekunst – teater og dans foreslås økt med 4 millioner kroner.
  - Ordningen for utvikling av regionale dansemiljøer forslås økt med 1 million kroner.
 • Det foreslås en samlet økning på 20,1 millioner kroner til de nasjonale teatrene Den Nationale Scene, Det Norske Teatret og Nationaltheatret.
 • Region- og landsdelsteatrene får økte bevilgninger på til sammen 22,7 millioner kroner. Brageteatret får status som region-/landsdelsinstitusjon fra 2014. Det foreslås å øke tilskuddene til Carte Blanche, Kilden Teater- og Konserthus, Nord-Trøndelag Teater, Rogaland Teater, Teater Innlandet, og Teatret Vårt.
 • Bevilgningene til andre scenekunsttiltak foreslås økt med 15,1 millioner kroner. Det foreslås blant annet økte tilskudd til BIT Teatergarasjen, Dansens Hus, PRODA profesjonell dansetrening, Danseinformasjonen, Danse- og teatersentrum, Dramatikkens hus, Norsk scenekunstbruk, Skuespiller- og danseralliansen, Teater Manu og Rom for Dans.
 • Bevilgningen til region- og distriktsoperaene foreslås økt med 3,2 millioner kroner . Det forslås økte tilskudd til blant annet Opera Nordfjord, Opera Trøndelag, Opera Østfold Oscarsborg Operaen, og Ringsakeroperaen.