Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Seniornett

Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til Seniornett Norge med en million kroner. Tilskuddet skal innrettes mot å fremme aktiv bruk av IKT og internett blant seniorer over 65 år. Seniornett Norge vil da, samlet sett, få 3,2 millioner kroner over statsbudsjettet i 2014.

Seniornett Norge er en uavhengig, ideell organisasjon som arbeider for å styrke den digitale kompetansen blant seniorer gjennom opplærings- og informasjonstiltak. Arbeidet med å få flere over 55 år på nett gjøres både lokalt og nasjonalt, og i samarbeid med andre aktører.

Les mer i Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementets fagproposisjon.