Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Sikkerhetspolitikk og internasjonale operasjoner

Regjeringen vil videreføre innsatsen for å styrke FNs evne til å planlegge og å gjennomføre operasjoner og foreslår å bevilge 382 millioner kroner til Norges pliktige bidrag til FNs fredsbevarende operasjoner. Vi vil arbeide for å sikre bred deltakelse i FN-ledede operasjoner, både gjennom egne bidrag og støtte til kapasitetsutvikling i andre land, særlig i Afrika.

ISAF-operasjonen i Afghanistan, hvor omtrent 500 nordmenn har vært engasjert, er nå gått inn i en avviklingsfase. Overføring av ansvaret for sikkerheten i landet til afghanske myndigheter startet i 2011, og skal ferdigstilles i 2014. Norge avslutter i oktober 2012 sin innsats i Faryab-provinsen. Etter 2014 vil Afghanistan selv ha ansvaret for sikkerheten. Det planlegges med et Nato-nærvær i Afghanistan også etter 2014, men dette vil være begrenset og rettet mot assistanse, trening og veiledning. Nato vil derfor ikke utføre kampoppdrag.