Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Sivilt samfunn – utviklingsland

Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til frivillige organisasjoner til 1,47 milliarder kroner i 2014.

Økningen på 45 millioner kroner skal benyttes til arbeidet med rettferdig fordeling.