Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Sjøforsvaret

Regjeringen foreslår å bevilge 3 427 millioner kroner til Sjøforsvaret. Sammenlignet med budsjettet for 2013 innebærer forslaget en reell økning på 15 millioner kroner. Dersom en også regner med virkningen av interneffektivisering, øker budsjettet reelt med 42,2 millioner kroner. Økningen går til drift av Sjøforsvarets nye fregatter og korvetter.

Alle fregattene og korvettene er mottatt. Oppdatering av mineryddere og ubåter fortsetter. Dette gir samlet et svært moderne og styrket sjøforsvar med betydelig operativ slagkraft og evne til tilstedeværelse i nord. Denne vil forsterkes ytterligere ved innføringen av de nye maritime helikoptrene på fregattene.