Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Sjokolade- og sukkervarer

Toll- og avgiftsdirektoratet (TAD) skal vurdere enkelte mindre endringer i avgrensningen i dagens avgift på sjokolade- og sukkervarer. TAD tar sikte på å sende forslag til eventuelle endringer på høring i løpet av 2013.

Se også Prop. 1 LS (2013-1014) punkt 7.16.