Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Skatteetaten - elektronisk beregning av gevinst/tap ved salg av eiendom

Regjeringen foreslår å bevilge 14,5 millioner kroner til Skatteetaten slik at de kan utvikle en elektronisk løsning for beregning av gevinst/tap ved salg av eiendom.

Løsningen bygger på at etaten tar kontakt med skattyter med en gang et salg av bolig- eller fritidseiendom er gjennomført, og at dialogen med skattyter er elektronisk.

Når et eiendomssalg er registrert, får skattyter brev fra Skatteetaten med veiledning om reglene og et skjema med foreløpig oppsett over gevinstberegningen. Skattyter kan da føre inn fradragsberettigede kostnader ved salg av eiendommen, og Skatteetaten kan så forhåndsutfylle gevinsten eller tapet i selvangivelsen. Løsningen vil gi riktigere skatteberegning.

Se også pressemelding og Prop. 1 S (2013–2014) for Finansdepartementet.