Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Skattefunn

Regjeringen foreslår å øke det maksimale fradragsgrunnlaget i Skattefunn fra 11 til 22 millioner kroner for summen av egenutført FoU og innkjøpt FoU fra godkjente forskningsinstitusjoner. Samtidig foreslås det å heve timesatsen for arbeid utført av eget FoU-personell fra 530 til 600 kroner.

Se også pressemelding og Prop. 1 LS (2013-2014) punkt 5.6.