Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Skatteklasse 2

Regjeringen foreslår å fjerne skatteklasse 2 for ektepar. Skatteklasse 2 innebærer at ektefeller som skattlegges under ett, får dobbelt personfradrag og eventuelt finnmarksfradrag. Skatteklasse 2 er en fordel når den ene ektefellen har så lav inntekt at han eller hun ikke får utnyttet sitt eget personfradrag fullt ut. Det foreslås samtidig å øke den særskilte satsen i minste pensjonsnivå med 20 000 kroner. Dette kompenserer pensjonister med minste pensjonsnivå som forsørger ektefeller over 60 år, for skjerpelser.

Se også faktaark og Prop. 1 LS (2013-2014) punkt 3.6.