Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Skattører og fellesskatt

I kommuneproposisjonen ble det signalisert at skattørene for 2014 skal fastsettes ut fra et mål om at skatteinntektene for kommunesektoren skal utgjøre 40 prosent av de samlede inntektene.

For å oppnå dette foreslår Regjeringen å redusere de kommunale skattørene fra 11,6 prosent i 2013 til 11,4 prosent i 2014, mens de fylkeskommunale skattørene holdes uendret. Satsen for fellesskatt til staten foreslås økt fra 13,75 prosent i 2013 til 13,95 prosent i 2014. Samlet skatt på alminnelig inntekt fra personlige skattytere utgjør fortsatt 28 prosent.

Se også Prop. 1 LS (2013-2014) punkt 3.13.