Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Skog- og trenæringen

Regjeringen foreslår å øke bevilgningene til tiltak overfor skog- og trenæringen med 50 millioner kroner i 2014. Av dette foreslås 31,5 millioner kroner bevilget over Landbruks- og matdepartementets budsjett. Midlene skal benyttes til bygging av tømmerkaier og ulike forsknings- og utviklingstiltak som kan bidra til reduserte transportkostnader og utvikling av lønnsomme produkter.