Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Skole og svømmeanlegg – rentekompensasjon

Regjeringen foreslår at det i 2014 kan gis tilsagn om rentekompensasjon tilsvarende en investeringsramme på 1 milliard kroner.

Rentekompensasjonsordningen skal stimulere kommuner og fylkeskommuner til å bygge nye skoleanlegg og rehabilitere og ruste opp eksisterende anlegg.

Kommuner og fylkeskommuner har vist stor interesse for ordningen etter at den ble innført i 2002, og hele den opprinnelige investeringsrammen på 15 milliarder kroner er disponert. Ordningen ble i 2009 utvidet med sikte på en ny investeringsramme på 15 milliarder kroner fordelt over åtte år. I perioden 2009–2013 er det faset inn 10 milliarder kroner.