Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Skredsikring

Regjeringen foreslår å bevilge 1 150 millioner kroner til skredsikring på riksvegnettet.

I tillegg foreslår Regjeringen å bevilge 564 millioner kroner som statlig tilskudd til skredsikring på fylkesvegnettet.

Se også pressemelding fra Samferdselsdepartementet om veg