Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Spesialisthelsetjenesten

Regjeringen foreslår å bevilge 5 millioner kroner til etablering av system for innføring av ny teknologi i spesialisthelsetjenesten, som et ledd i riktigere prioritering i spesialisthelsetjenesten.

Regjeringen foreslår at det settes av 497 millioner kroner innenfor bevilgningene til helseforetakene til å innføre en ny nasjonal forsøksordning med kvalitetsbasert finansiering av spesialisthelsetjenesten.