Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Startavskrivning

Regjeringen foreslår å innføre 10 prosent startavskrivninger for maskiner og andre driftsmidler i saldogruppe d. Det innebærer at avskrivningssatsen det første året i driftsmidlenes levetid økes fra 20 prosent til 30 prosent. Forslaget er en del av Regjeringens vekstpakke som skal stimulere investeringer og gi vekst i fastlandsbedriftene, se Vekstpakken.

Se også pressemelding og Prop. 1 LS (2013-2014) punkt 5.5.