Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Stipendiatstillinger

Regjeringen foreslår 20,8 millioner kroner til 60 nye stipendiatstillinger innenfor matematiske, naturvitenskapelige og teknologiske fag og profesjonsfag. Satsingen skal bidra til å dekke framtidige kunnskaps- og kompetansebehov.

Se også Kunnskapsdepartementets fagproposisjon programkategori 07.60