Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Studentboliger

Regjeringen foreslår å bevilge 359 millioner kroner til tilskudd til bygging av om lag 1 300 studentboliger i 2014. I tillegg vil Regjeringen øke kostnadsrammen med 100 000 kroner og tilskuddssatsen med 20 prosent per hybelenhet i forhold til dagens nivå.

Se også Kunnskapsdepartementets fagproposisjon programkategori 07.60