Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Studenter med barn

Regjeringen vil legge til rette for økt utdanningsstøtte for studenter med barn. Perioden med foreldrestipend fra Lånekassen foreslås økt fra 44 til 49 uker for studenter med barn født etter 15. august 2014. Dette innebærer at det kan gis foreldrestipend i en like lang periode som foreldrepenger gjennom folketrygden. Tiltaket er beregnet å koste 22 millioner kroner i 2015 med en helårsvirkning fra 2016 på 41 millioner kroner.

Regjeringen foreslår også å redusere opptjeningstiden for rett til foreldrestipend fra seks til fire måneder, slik at flere studenter som er gravide ved oppstart av utdanningen vil få rett til foreldrestipend. Færre vil da mangle rettigheter til foreldrepenger gjennom NAV eller foreldrestipend gjennom Lånekassen. Tiltaket er beregnet å koste 0,6 millioner kroner i 2014 med en helårskostnad på 5,3 millioner kroner fra 2015.

Les mer under kapittel 2410 i Kunnskapsdepartementets fagproposisjon.