Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Studieplasser

Regjeringen foreslår å øke kapasiteten i høyere utdanning. For å imøtekomme behov for kompetanse innenfor særskilte fagområder, foreslår regjeringen 24,7 millioner kroner til om lag 400 nye studieplasser fra høsten 2014.

I tillegg foreslår Regjeringen 466 millioner kroner til videreføring og opptak av nye kull for studieplasser opprettet i 2009, 2011 og 2012. Dette gir om lag 2 900 flere studieplasser i 2014 enn i 2013. I 2019 vil det være lagt til rette for 24 800 flere studieplasser enn i 2005.

Se også Kunnskapsdepartementets fagproposisjon programkategori 07.60