Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Svalbard – Sysselmannens budsjett

Regjeringen foreslår å øke tilskuddet til svalbardbudsjettet med 65,3 millioner kroner for å dekke utgifter til leie av to store redningshelikoptre på Svalbard.

Videre foreslår Regjeringen å øke tilskuddet til svalbardbudsjettet med 17,3 millioner kroner for å dekke utgifter til leie av tjenestefartøy for Sysselmannen fra 2014.

Regjeringen foreslår også å øke bemanningen i politiet på Svalbard med tre nye politistillinger fra 1. juli 2014. Dette vil sette Sysselmannen bedre i stand til å løse nye og større utfordringer innen redning, beredskap og inspeksjon.